HỘI THI “LÀM ĐỒ DÙNG ĐỒ CHƠI TỰ TẠO” CẤP CƠ SỞ NĂM HỌC 2021 - 2022

              Hôm nay ngày 20/11/2021 Trường mầm non Hòa Bình tổ chức hội thi “Làm đồ dùng đồ chơi tự tạo” cấp cơ sở năm học 2021 - 2022, nhằm lấy kết quả hội thi để chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. 

             Nhìn chung các lớp mang đến hội thi nhiều đồ dùng đồ chơi đẹp, bền, đủ các lĩnh vực, đáp ứng được tiêu chí của hội thi. 

             Dưới đây là một số hình ảnh trong hội thi: