Trường mầm non Hòa Bình tổ chức hội thi làm đồ dùng đồ chơi lĩnh vực "Phát triển ngôn ngữ" tăng cường tiếng việt cho trẻ bằng nguyên vật liệu sẵn có tại địa phương.

Trường mầm non Hòa Bình tổ chức hội thi làm đồ dùng đồ chơi lĩnh vực "Phát triển ngôn ngữ" tăng cường tiếng việt cho trẻ bằng nguyên vật liệu sẵn có tại địa phương.

Sau đây là 1 số hình ảnh: