Trường Mầm non Hòa Bình tổ chức chuyên đề phát triển ngôn ngữ tại trường

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 - 2021,  ngày 19 tháng 03 năm 2021 trường Mầm non Hòa Bình tổ chức chuyên đề phát triển ngôn ngữ  cho trẻ trong trường mầm non. 

Sau đây là một số hình ảnh:

Cô giáo: Lý Thị Luyên Hoạt động học "Trò chơi với chữ cái h, k"

Cô Dương Thị Hào  Truyện "Thỏ con đi học"