Trường Mầm non Hòa Bình thực hiện chuyên đề "Phát triển thể chất"

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của Trường Mầm non Hòa Bình, ngày 26 tháng 11 năm 2020 trường Mn Hòa Bình thực hiện chuyên đề: “Phát triển vận động”.

Thành phần:

- BGH nhà trường;

- Các đ/c CBGV trong trường có mặt tham dự

Chuyên đề đã thành công tốt đẹp, chuyên đề không chỉ giúp trẻ rèn luyện và phát triển tốt các tố chất nhanh, bền, khoẻ, dẻo mà còn tạo cho trẻ hứng thú, yêu thích đối với các loại vận động và hoạt động tập thể, cộng đồng.

Sau đây là một số hình ảnh đẹp tại chuyên đề: