Tập huấn phần mềm viond

Trường mầm non Hòa Bình tham gia tập huấn phần mềm Viond, qua khóa tập huấn nhà trường đã thu được kết quả như sau