Trường Mầm non Hòa Bình tham gia hiến máu tình nguyện năm 2020