Video clip hoạt động học: Hướng dẫn trẻ nhà 5-6 tuổi làm thí nghiệm

 "Trứng chìm trứng nổi"

Để phòng chống dịch bệnh covid-19, giáo viên đã tận dụng từ những nguyên vật liệu sẵn có để hướng dẫn phụ huynh và các bé tham gia các hoạt động học trực tuyến rất ý nghĩa và bổ ích!