Video clip hoạt động học: Hướng dẫn trẻ làm thí nghiệm "Pháo hoa nổ trong lớp"

Để phòng chống dịch bệnh covid-19, giáo viên đã tận dụng từ những nguyên vật liệu sẵn có để hướng dẫn phụ huynh và các bé tham gia các hoạt động học trực tuyến làm thí nghiệm khám phá khoa học "Pháo hoa nổ trong lớp"