Video clip hoạt động học KPKH: Hướng dẫn trẻ 4-5 tuổi làm thí nghiệm

 "vật chìm vật nổi"

Trong thời gian các bé nghỉ ở nhà để phòng chống dịch bệnh covid-19, giáo viên đã tận dụng từ những nguyên vật liệu sẵn có để hướng dẫn phụ huynh và các bé tham gia các hoạt động học trực tuyến để các bé được tham gia trải nghiệm tại nhà