ĐỘI BÓNG CHUYỀN HƠI NỮ CỦA TRƯỜNG THAM GIA THI ĐẤU GIAO LƯU VỚI CÁC ĐỘI BÓNG TRÊN ĐỊA BÀN XÃ HÒA BÌNH

Đội bóng chuyền hơi nữ của tr tham gia thi đấu giao lưu với các đội bóng trên địa bàn xã Hòa Bình. 

                                                                                                                  Dưới đây là một số hình ảnh của đội bóng: