KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC

Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2021-2022. Sau kỳ nghỉ phòng dịch bệnh covid - 19 kéo dài. Cô và trò trường mầm non Hòa Bình đã dần đi vào nề nếp. Ngày 14/4/2022 ban kiểm tra nội bộ trường học tiến hành kiểm tra nội bộ theo đúng kế hoạch.

Sau đây là một số hình ảnh

Hoạt động học: Dạy hát "Cho tôi đi làm mưa với" Cô giáo Uông Thị Thúy