Chuẩn bị giấc ngủ cho học sinh mùa đông đến.

Mùa đông đến để chuẩn bị cho các con có một giấc ngủ ngon, ấm áp, các con cùng cô chuẩn bị gối, chăn.

Sau đây là một số hình ảnh.