Ngày 12,13/04/2018, Trường mầm non Hòa Bình vinh dự được đón kiểm tra chuyên ngành của Phòng Giáo dục và Đào tạo Đồng Hỷ về kiểm tra một số nội dung theo kế hoạch năm học 2017-2018. Trong 2 ngày làm việc Đoàn đã tiến hành kiểm tra các hoạt động của nhà trường như: Cơ sở vật chất, các hoạt động chăm sóc, giáo dục, hồ sơ sổ sách về công tác quản lý, giảng dạy, y tế...Đoàn kiểm tra cũng đã dự 12 hoạt động học, kết quả có 5 hoạt động học được xếp loại Tốt, 6 hoạt động học xếp loại Khá.

TRƯỜNG MN HÒA BÌNH ĐÓN ĐOÀN KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH CỦA PHÒNG GD&ĐT ĐỒNG HỶ

 

          Ngày 12,13/04/2018, Trường mầm non Hòa Bình vinh dự được đón kiểm tra chuyên ngành của Phòng Giáo dục và Đào tạo Đồng Hỷ về kiểm tra một số nội dung theo kế hoạch năm học 2017-2018.

Trong 2 ngày làm việc Đoàn đã tiến hành kiểm tra các hoạt động của nhà trường như: Cơ sở vật chất, các hoạt động chăm sóc, giáo dục, hồ sơ sổ sách về công tác quản lý, giảng dạy, y tế...Đoàn kiểm tra cũng đã dự 12 hoạt động học, kết quả có 5 hoạt động học được xếp loại Tốt, 6 hoạt động học xếp loại Khá.

          Với tinh thần làm việc hết sức khẩn trương, nghiêm túc, trên tinh thần đánh giá khách quan, khoa học, Đoàn kiểm tra đã chỉ ra những ưu điểm cần phát huy và một số hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới.

          Trên cơ sở góp ý, rút kinh nghiệm và tư vấn cụ thể của đoàn kiểm tra, cán bộ giáo viên nhà trường đã nghiêm túc tiếp thu, rút kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ giáo dục của nhà trường trong thời gian tới.

 

 

 

                       

 

 

 

                      

 

 

 

                      

 

 

 

                      

 

 

 

                      

 

 

 

                      

 

 

 

Tác giả: admin