Để giáo dục trẻ tình yêu quê hương, đất nước, biết ơn các anh hùng liệt sĩ, hôm nay ngày 02/5/2018 trường MN Hòa Bình tổ chức cho học sinh khối 4 tuổi và khối 5 tuổi đi thăm đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ xã Hòa Bình. Thành phần tham gia gồm có BGH nhà trường, giáo viên chủ nhiệm cùng toàn thể học sinh khối 4- 5 tuổi

TỔ CHỨC CHO HỌC SINH KHỐI 4 VÀ 5 TUỔI

THĂM ĐÀI TƯỞNG NIỆM XÃ HÒA BÌNH

            Để giáo dục trẻ tình yêu quê hương, đất nước, biết ơn các anh hùng liệt sĩ, hôm nay ngày 02/5/2018 trường MN Hòa Bình tổ chức cho học sinh khối 4 tuổi và khối 5 tuổi đi thăm đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ xã Hòa Bình.

Thành phần tham gia gồm có BGH nhà trường, giáo viên chủ nhiệm cùng toàn thể học sinh khối 4- 5 tuổi  

                                                                                                                                                           Dưới đây là một số hình ảnh 

 

 

                               

 

 

 

                                               

 

 

 

                               

 

 

 

                               

 

 

 

                              

 

 

   

                                      

         

 

 

 

 

 

Tác giả: admin