Hoạt động chuyên môn trong mỗi nhà trường luôn là hoạt động đóng vai trò rất quan trọng. Chính vì vậy hoạt động chuyên môn trong nhà trường luôn được BGH trường MN Hòa Bình quan tâm.

Trong nhà trường , nội quy, quy chế chuyên môn đóng vai trò như một hành lang pháp lí đảm bảo cho mục tiêu hoạt động dạy và học. Vì vậy mỗi giáo viên cần phải thực hiện tốt quy chế chuyên môn của nghành, nội quy, quy định của cơ quan.

Tham gia, thực hiện tốt các nền nếp hoạt động chuyên môn như: Thao giảng, dự giờ, tự làm đồ dùng phục vụ cho hoạt động dạy học. Tích cực thực hiện tốt việc đổi mới phương pháp dạy học, tăng cường mạnh mẽ và cụ thể các biện pháp nhằm phát huy tính tích cực chủ động tự học tập, tự nghiên cứu tài liệu qua tạp chí, qua mạng internet của các đ/c giáo viên. Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy.

Ngoài ra công tác kiểm tra nội bộ trường học luôn được thực hiện thường xuyên theo đúng kế hoạch đề ra.

SAU ĐÂY LÀ MỘT SỐ HÌNH ẢNH

.

 

 

 

 

Tác giả: admin