Chúng tôi ý thức rằng những năm từ 0 đến 6 tuổi là những năm tháng “vàng”

Tình hình chung của nhà trường Trường Mầm non Hòa Bình thuộc xã Hòa Bình, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. Trường được thành lập ngày 7 tháng 10 năm 2002 theo quyết định số 937/UB-TCCB của sở GD&ĐT tỉnh Thái Nguyên. Lấy tên là trường mầm non Hòa Bình. Đến năm 2010, được chuyển đổi loại hình từ trường Mầm non bán công sang trường Mầm non công lập theo Quyết định số 1963/QĐ-UBND ngày 20/08/2010 của Uỷ ban nhân dân huyện Đồng Hỷ. Trường thuộc xã miền núi nằm cách trung tâm huyện Đồng Hỷ 15 km, là một trong những xã khó khăn của huyện Đồng Hỷ, có nhiều dân tộc thiểu số, đời sống nhân dân còn nghèo, dân trí thấp.

Trải qua 17 năm xây dựng và trưởng thành, từ năm học 2002 đến nay nhà trường liên tục đạt danh hiệu tập thể tiên tiến và tiên tiến xuất sắc. Công đoàn liên tục đạt danh hiệu Công đoàn vững mạnh và công đoàn vững mạnh xuất sắc. Chi bộ liên tục đạt Chi bộ trong sạch vững mạnh và vững mạnh tiêu biểu. Nhà trường liên tục đạt danh hiệu cơ quan văn hóa. Năm học 2018 - 2019 trường có 7 lớp với tổng số 109 học sinh. 100% trẻ đến trường được học 2 buổi/ngày ăn bán trú tại trường và được theo dõi sức khoẻ bằng biểu đồ tăng trưởng và được khám sức khoẻ định kỳ 2 lần/ 1 năm học. Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên trong biên chế là 16 đ/c (Nữ: 15) và 04 giáo viên hợp đồng định mức, 04 nhân viên hợp đồng định mức. Số cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt chuẩn là: 8/24 = 33,3%, trên chuẩn 13/24=54,1%. Chi bộ có 11 đảng viên. Trường được công nhận trường chuẩn quốc gia mức độ I theo quyết định số 1191/QĐ-UBND ngày 25/5/2010 của UBND tỉnh Thái Nguyên.

* Về Cơ sở vật chất:

Diện tích: 1.628 m2 Phòng học: 7. Phòng chức năng: 01 phòng.

Nhà trường có đủ Phòng hội đồng, phòng Hiệu trưởng, phòng phó hiệu trưởng, phòng Kế toán, phòng Y tế, phòng bảo vệ.

Số máy vi tính: 5 chiếc

Có đủ nhà vệ sinh cho trẻ và CB, GV, NV trong trường.

Nguồn tài chính đảm bảo cho hoạt động của nhà trường bao gồm: Nguồn ngân sách nhà nước cấp như: lương, phụ cấp theo lương được đảm bảo chi trả đầy đủ, kịp thời hàng tháng cho người lao động. Ngoài ra, nguồn học phí hàng tháng được tổ chức thu, chi và mở sổ sách theo dõi, quản lý theo đúng quy định về quản lý tài chính hiện hành.